Cinture Nere

Segretaria

Chiara Fontanari

1° kyu karate

1° kyu Yoseikan Aiki Jujitsu

Cagol Alessandro

1° dan Karate 

1° dan Yoseikan Aiki Jujitsu


Domenica 08/12/2013 promosso 2° Dan Yoseikan Aiki Jujitsu


Francesco Amato

Francescco Amato 1°dan Karate

Dell' Amico Lorenzo

Dell' Amico Lorenzo

1° dan Karate

Zeni Mirko

Zeni Mirko

1° dan Karate